Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.30
Basic 1
K. Kob
08.30
09.30
Easy Flow
K. Kob
08.30
09.30
Basic 1
K. Jeab
08.30
09.30
Basic 1
K. Kob
08.30
09.30
Basic 2
K. Aee
08.30
09.30
09.00
Basic 1
K. Jeab
09.00
10.00
Basic 2
K. Jeab
09.00
10.00
09.30
10.00
Yoga Pilates
K. Kob
10.00
11.00
Hatha / Vinyasa
K. Kob
10.00
11.00
Basic 2
K. Jeab
10.00
11.00
Easy Flow
K. Kob
10.00
11.00
Hatha / Vinyasa
K. Aee
10.00
11.00
10.30
Basic 2
K. Jeab
10.30
11.30
Hatha / Vinyasa
K. Jeab
10.30
11.30
11.00
13.00
Zumba Dance
K. Jap
13.00
14.00
Zumba Dance
K. Jap
13.00
14.00
13.30
18.00
Basic 1
K. Aee
18.00
19.00
18.30
19.00
Basic 2
K. Aee
19.00
20.00
Basic 1
K. Aee
19.00
20.00
Easy Flow
K. Kob
19.00
20.00
Hatha / Vinyasa
K. Aee
19.00
20.00
19.30

Monday

 • Basic 1, K. Kob
  08.30 - 09.30
 • Yoga Pilates, K. Kob
  10.00 - 11.00
 • Basic 2, K. Aee
  19.00 - 20.00

Tuesday

 • Easy Flow, K. Kob
  08.30 - 09.30
 • Hatha / Vinyasa, K. Kob
  10.00 - 11.00
 • Basic 1, K. Aee
  19.00 - 20.00

Wednesday

 • Basic 1, K. Jeab
  08.30 - 09.30
 • Basic 2, K. Jeab
  10.00 - 11.00
 • Easy Flow, K. Kob
  19.00 - 20.00

Thursday

 • Basic 1, K. Kob
  08.30 - 09.30
 • Easy Flow, K. Kob
  10.00 - 11.00
 • Hatha / Vinyasa, K. Aee
  19.00 - 20.00

Friday

 • Basic 2, K. Aee
  08.30 - 09.30
 • Hatha / Vinyasa, K. Aee
  10.00 - 11.00
 • Basic 1, K. Aee
  18.00 - 19.00

Saturday

 • Basic 1, K. Jeab
  09.00 - 10.00
 • Basic 2, K. Jeab
  10.30 - 11.30
 • Zumba Dance, K. Jap
  13.00 - 14.00

Sunday

 • Basic 2, K. Jeab
  09.00 - 10.00
 • Hatha / Vinyasa, K. Jeab
  10.30 - 11.30
 • Zumba Dance, K. Jap
  13.00 - 14.00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.30
Basic 1
K. Kob
08.30
09.30
Basic 1
K. Jeab
08.30
09.30
Basic 1
K. Kob
08.30
09.30
09.00
Basic 1
K. Jeab
09.00
10.00
09.30
18.00
Basic 1
K. Aee
18.00
19.00
18.30
19.00
Basic 1
K. Aee
19.00
20.00
19.30

Monday

 • Basic 1, K. Kob
  08.30 - 09.30

Tuesday

 • Basic 1, K. Aee
  19.00 - 20.00

Wednesday

 • Basic 1, K. Jeab
  08.30 - 09.30

Thursday

 • Basic 1, K. Kob
  08.30 - 09.30

Friday

 • Basic 1, K. Aee
  18.00 - 19.00

Saturday

 • Basic 1, K. Jeab
  09.00 - 10.00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.30
Basic 2
K. Aee
08.30
09.30
09.00
Basic 2
K. Jeab
09.00
10.00
09.30
10.00
Basic 2
K. Jeab
10.00
11.00
10.30
Basic 2
K. Jeab
10.30
11.30
11.00
19.00
Basic 2
K. Aee
19.00
20.00
19.30

Monday

 • Basic 2, K. Aee
  19.00 - 20.00

Wednesday

 • Basic 2, K. Jeab
  10.00 - 11.00

Friday

 • Basic 2, K. Aee
  08.30 - 09.30

Saturday

 • Basic 2, K. Jeab
  10.30 - 11.30

Sunday

 • Basic 2, K. Jeab
  09.00 - 10.00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.30
Easy Flow
K. Kob
08.30
09.30
09.00
10.00
Easy Flow
K. Kob
10.00
11.00
10.30
19.00
Easy Flow
K. Kob
19.00
20.00
19.30

Tuesday

 • Easy Flow, K. Kob
  08.30 - 09.30

Wednesday

 • Easy Flow, K. Kob
  19.00 - 20.00

Thursday

 • Easy Flow, K. Kob
  10.00 - 11.00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10.00
Hatha / Vinyasa
K. Kob
10.00
11.00
Hatha / Vinyasa
K. Aee
10.00
11.00
10.30
Hatha / Vinyasa
K. Jeab
10.30
11.30
11.00
19.00
Hatha / Vinyasa
K. Aee
19.00
20.00
19.30

Tuesday

 • Hatha / Vinyasa, K. Kob
  10.00 - 11.00

Thursday

 • Hatha / Vinyasa, K. Aee
  19.00 - 20.00

Friday

 • Hatha / Vinyasa, K. Aee
  10.00 - 11.00

Sunday

 • Hatha / Vinyasa, K. Jeab
  10.30 - 11.30
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10.00
Yoga Pilates
K. Kob
10.00
11.00
10.30

Monday

 • Yoga Pilates, K. Kob
  10.00 - 11.00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
13.00
Zumba Dance
K. Jap
13.00
14.00
Zumba Dance
K. Jap
13.00
14.00
13.30

Saturday

 • Zumba Dance, K. Jap
  13.00 - 14.00

Sunday

 • Zumba Dance, K. Jap
  13.00 - 14.00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09.00
Zumba Dance
K. Tle
09.00
10.00
Zumba Dance
K. Jap
09.00
10.00
09.30
18.00
Basic 1
K. Wai
18.00
19.00
Basic 2
K. Munin
18.00
19.00
Basic 1
K. Wai
18.00
19.00
Easy Flow
K. Ohm
18.00
19.00
Vinyasa
K. Ohm
18.00
19.00
18.30
19.00
Easy Flow
K. Wai
19.15
20.15
Hatha
K. Munin
19.15
20.15
Vinyasa
K. Wai
19.15
20.15
Basic 2
K. Ohm
19.15
20.15
Basic 2
K. Ohm
19.15
20.15
19.30
20.00

Monday

 • Zumba Dance, K. Tle
  09.00 - 10.00
 • Basic 1, K. Wai
  18.00 - 19.00
 • Easy Flow, K. Wai
  19.15 - 20.15

Tuesday

 • Basic 2, K. Munin
  18.00 - 19.00
 • Hatha, K. Munin
  19.15 - 20.15

Wednesday

 • Zumba Dance, K. Jap
  09.00 - 10.00
 • Basic 1, K. Wai
  18.00 - 19.00
 • Vinyasa, K. Wai
  19.15 - 20.15

Thursday

 • Easy Flow, K. Ohm
  18.00 - 19.00
 • Basic 2, K. Ohm
  19.15 - 20.15

Friday

 • Vinyasa, K. Ohm
  18.00 - 19.00
 • Basic 2, K. Ohm
  19.15 - 20.15
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09.00
Zumba Dance
K. Tle
09.00
10.00
Zumba Dance
K. Jap
09.00
10.00
09.30

Monday

 • Zumba Dance, K. Tle
  09.00 - 10.00

Wednesday

 • Zumba Dance, K. Jap
  09.00 - 10.00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18.00
Basic 1
K. Wai
18.00
19.00
Basic 1
K. Wai
18.00
19.00
18.30

Monday

 • Basic 1, K. Wai
  18.00 - 19.00

Wednesday

 • Basic 1, K. Wai
  18.00 - 19.00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19.00
Hatha
K. Munin
19.15
20.15
19.30
20.00

Tuesday

 • Hatha, K. Munin
  19.15 - 20.15
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18.00
Vinyasa
K. Ohm
18.00
19.00
18.30
19.00
Vinyasa
K. Wai
19.15
20.15
19.30
20.00

Wednesday

 • Vinyasa, K. Wai
  19.15 - 20.15

Friday

 • Vinyasa, K. Ohm
  18.00 - 19.00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18.00
Basic 2
K. Munin
18.00
19.00
18.30
19.00
Basic 2
K. Ohm
19.15
20.15
Basic 2
K. Ohm
19.15
20.15
19.30
20.00

Tuesday

 • Basic 2, K. Munin
  18.00 - 19.00

Thursday

 • Basic 2, K. Ohm
  19.15 - 20.15

Friday

 • Basic 2, K. Ohm
  19.15 - 20.15
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18.00
Easy Flow
K. Ohm
18.00
19.00
18.30
19.00
Easy Flow
K. Wai
19.15
20.15
19.30
20.00

Monday

 • Easy Flow, K. Wai
  19.15 - 20.15

Thursday

 • Easy Flow, K. Ohm
  18.00 - 19.00

COURSE DETAIL :

รายละเอียด

รายละเอียด

เป็นการฝึกโยคะอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ท่าพื้นฐาน เช่น ท่าไหว้พระอาทิตย์ ฝึกการหายใจ และการทรงตัวอย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้ฝึกเริ่มต้น

Hatha
เป็นการฝึกโยคะ โดยใช้ท่วงท่าที่มีความนุ่มนวล อ่อนช้อย เน้นการยืดกล้ามเนื้อตามกำหนดลมหายใจเข้า และออก โดยเมื่อจบแต่ละซีรีย์ จะมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อควบคู่กันไป

Vinyasa
เป็นการฝึกโยคะ โดยเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายผสานกับลมหายใจให้สอดคล้องกันตลอดทั้งคลาส โดยครูผู้สอนจะคอยจัดระเบียบร่างกายที่ถูกต้องตามท่าอาสนะต่างๆ

เป็นการฝึกโยคะในช่วงแรกของคลาสให้ร่างกายได้ยืดเหยีดข้อต่อและได้วอร์มกล้ามเนื้อเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

หลังจากนั้นก็จะเริ่มฝึก pilaties  เป็นการผสมผสาน กัน2อย่างในการฝึก ซึ่งจะทำให้ช่วยยืดกล้ามเนื้อ และสลายไขมัน ทำให้กล้ามเนื้อฟิตและเฟิร์มยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการฝึกใช้จิตใจช่วยควบคุมการทำงานของร่างกาย

ฝึกการทำงานประสานกันของอวัยวะส่วนต่างๆ สร้างความสมดุล เพิ่มความกระฉับกระเฉง คล่องตัว ยืดหยุ่น ความแข็งแรง เสริมการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายทำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยบริหารกระดูกสันหลัง

พัฒนาบุคลิกภาพ การวางท่าทาง บรรเทาความปวดเมื่อย ฝึกการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเครียด ทำให้จิตใจแจ่มใส

เป็นการออกกำลังกายพิลาทิส (pilates) ด้วยเสื่อ เป็นที่นิยมมากสำหรับผู้คนทั่วโลก เหมาะกับทั้งเพศหญิงและชาย โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มจะสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และช่วยบรรเทาอาการปวดหลังหรือปัญหาเกี่ยวกับหลัง

เกือบ 100 ปีที่ผ่านมาพบว่า Pilates ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว อันได้แก่ กล้ามเนื้อท้อง กล้ามเนื้อข้างลำตัว รวมไปถึงกล้ามเนื้อแนวกระดูกสันหลังจรดสะโพก ช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง หรือปัญหาเกี่ยวกับหลังเริ่มหมดไปเมื่อฝึก Pilates

ทางด้านการแพทย์ได้ยอมรับว่า ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา จะดีขึ้นส่วนใหญ่มาจากการได้รับการออกกำลังกายที่ถูกต้องมากกว่าการผ่าตัดหรือรักษาด้วยยา
ดังนั้นเป็นเหตุผลนึงที่อยากจะแนะนำการออกกำลังกายแบบพิลาทิสด้วยเสื่อ

เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเป็นการใช้ร่างกายของตัวเราเองเป็นอิสระ สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่อยากจะทำ ซึ่งเหมาะกับไลฟสไตล์ในปัจจุบันนี้มาก